Skip to main content

Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Stichting Opwekking, gevestigd op Ruitenbeek 16, 3881 LW te Putten.

KvK: 41035253. Statutair gevestigd te Putten.

Toegang tot en gebruik van de Opwekkingwebsite is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via deze website worden bekendgemaakt. Deze voorwaarden betreffen de website van Opwekking (www.opwekking.nl) en alle andere sites van Opwekking die door middel van links aan de Opwekkingwebsite zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de website van Opwekking stem je in met deze voorwaarden.

De website van Opwekking en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Opwekking en haar andere stichtingen en diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie) worden openbaar gemaakt op basis van bij de beheerder van de Opwekkingwebsite bekende gegevens. Opwekking kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan Opwekking instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. Opwekking kan evenmin garanderen dat de website van Opwekking en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen; ook kan zij daarvoor geen aansprakelijkheid garanderen. Opwekking behoudt zich het recht voor om de Opwekkingwebsite te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid
Stcichting Opwekking sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Opwekkingwebsite of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van voornoemde website.

Links
De Opwekkingwebsite kan links en verwijzingen naar websites van andere organisaties bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan Opwekking evenmin verantwoordelijkheid dragen. Het beleid m.b.t. cookies en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectueel eigendom
Opwekking en haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welks eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële toepassingen worden gebruikt. Bijvoorbeeld om te delen via sociale media, blogs etc. Daarbij is bronvermelding een voorwaarde. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Datum laatste wijziging: 6 december 2023