Skip to main content

Aangemerkt als ANBI

Stichting Opwekking wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan Opwekking fiscaal aftrekbaar zijn. Ons ANBI-nummer is 002851726.  Giften kunnen worden overgemaakt op onderstaand rekeningnummer, maar natuurlijk kun je ook direct online geven via de button. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Stichting Opwekking te Putten
IBAN: NL52ABNA0477774482
BIC: ABNANL2A

Meer informatie over Opwekking vind je in het beleidsplan 2021-2024 en de Statuten. Voor een financieel verslag kun je de jaarrekening 2022 en formulier publicatieplicht ANBI 2022 raadplegen.

Jaarverslag

Het jaar 2022 was een prachtig en geweldig jaar! Na een start met nog coronabeperkingen mochten we opnieuw een echte Pinksterconferentie organiseren.

ANBI — Stichting Opwekking heeft het ANBI-keurmerk (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan Opwekking fiscaal aftrekbaar zijn. Fiscaal nummer/RSIN: 002851726. KvK inschrijfnummer: 41035253. Giften kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL52ABNA0477774482 t.n.v. Stichting Opwekking.