Skip to main content

Privacystatement

Opwekking vindt  privacybescherming belangrijk en gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Door je persoonsgegevens achter te laten, ga je ermee akkoord dat Opwekking je gegevens in overeenstemming met dit privacystatement gebruikt. Opwekking houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?
Opwekking verwerkt de persoonsgegevens die we van je ontvangen. De volgende persoonsgegevens worden o.a. via de website verzameld en door Opwekking gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten en om je te informeren en te betrekken bij het werk van Opwekking:

  • Contactformulier: naam, e-mail en telefoonnummer
  • Meewerken via de app, e-mail en telefoonnummer, geboortedatum
  • Formulier nieuwsbrief: naam en e-mail
  • Formulier Vriend: naam, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, adres
  • Aanmelding conferenties: geslacht, naam, geboortedatum, adres, land, telefoonnummer, mobiele telefoon en e-mail, IBAN, kenteken
  • Bestellingen: naam, adres, land, telefoonnummer en IBAN
  • Machtigingen: naam, adres, e-mail, telefoonnummers en IBAN

Als je als vrijwilliger of medewerker meewerkt tijdens de Pinksterconferentie worden je gegevens ook verwerkt in Jouw Opwekking Systeem (JOS). JOS is alleen voor intern gebruik en zorgt er o.a. voor dat je zichtbaar bent voor je team en vindbaar bent in het smoelenboek. JOS is alleen toegankelijk voor hen die betrokken zijn bij de organisatie van de Pinksterconferentie en is dus niet openbaar.

Machtigingsformulieren kunnen zowel per post als gescand per mail worden verstuurd. Opwekking maakt voor formulieren op onze website(s) gebruik van Wufoo. Wanneer je een formulier invult, worden de gegevens opgeslagen op de servers van Wufoo. Bekijk het privacybeleid van Wufoo op www.wufoo.com/privacy.

Opwekking gebruikt deze gegevens om je te informeren, op de hoogte te houden en voor marketingdoeleinden.

Procurios
De persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, worden beheerd in ons CRM-systeem, Procurios. Voor vragen over hun privacybeleid verwijzen we je graag door naar het Procurios helpcenter.

Vrienden & periodieke giften
Als je kiest om Vriend van Opwekking te worden, verwerken we deze gegevens in Procurios. Ook een eventuele financiële toezegging of een aanvraag voor Opwekking Magazine wordt hier vastgelegd.

Gegevens verstrekken aan derden
Opwekking zal je persoonlijke informatie nooit verkopen of verhuren aan anderen. Wij zullen je gegevens alleen in uitzonderlijke gevallen aan anderen doorgeven als je daar toestemming voor geeft of wanneer de wet ons daartoe dwingt. Opwekking kan de gegevens wel laten beheren door een derde partij voor de doelen van Opwekking. Dit kan o.a. zijn verwerking, opslag, of marketing. Voor deze diensten wordt dan een AVG verwerkersovereenkomst met een dergelijke partij gesloten.

Inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek tot Opwekking richten door een e-mail te sturen naar beleid@opwekking.nl, onder vermelding van je naam en adres. Opwekking zal binnen vier weken na ontvangst van een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Opwekking de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren.

Beveiliging en bewaartermijn
Je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Met leveranciers van software die voor de technische ondersteuning gegevens kunnen inzien, zijn afspraken gemaakt over de bescherming van persoonsgegevens. Opwekking bewaart je persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Gebruiksgegevens en cookies
Als je een van onze websites bezoekt, kan het zijn dat er informatie wordt bijgehouden over het gebruik. Cookies is een techniek om dit bij te houden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Op onze websites wordt gebruikgemaakt van zogenaamde third-party cookies. Google Analytics slaat cookies op, waarmee Opwekking het gebruik van haar website kan optimaliseren.

Meer informatie over het gebruik van cookies door of via Opwekking websites, en over wat je in dat verband kunt doen om je privacy te bevorderen, is te vinden op www.opwekking.nl/cookies.

Webanalyse
Opwekking maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. De informatie over je gebruik van de website bestaat onder andere uit je gedeeltelijke IP-adres. Opwekking heeft de analyse zo ingesteld dat de laatste 3 cijfers van je IP-adres worden verwijderd, waardoor je locatie slechts is te herleiden tot een groep van maximaal 256 computers. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers buiten Europa. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het websitegebruik op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Copyright
Alle inhoud op deze website valt onder het copyright van Stichting Opwekking, maar mag worden gedeeld via sociale media, blogs, etc. Daarbij is bronvermelding een voorwaarde.

Mocht wijziging van ons privacystatement nodig zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie. Op aanvraag via beleid@opwekking.nl is de digitale versie van het Beleidsplan privacy beschikbaar.

Datum laatste wijziging: 29 april 2022