Met verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Jan Veldhuizen op 17 augustus. Jan was werkzaam bij Opwekking sinds 1976, eerst als vrijwilliger maar later in een betaalde functie als technisch teamleider. Zijn inventiviteit en de vele uitvindingen die hij voor Opwekking deed, leverden hem de geuzennaam ‘de Willie Wortel van Opwekking’ op. Hij maakte o.a. het metershoge kruis dat elk jaar als middelpunt op het hoofdterrein van de Pinksterconferentie staat. Jan is 64 jaar oud geworden en overleed in zijn woonplaats Hengelo.

Jan maakte kennis met Opwekking vanwege de vriendschap met Robin, zoon van toenmalig directeur Peter Vlug. Al snel werd duidelijk dat Jan handig was, en werd hij ingelijfd bij de Opwekkingsfamilie. Hij begon als vrijwilliger met het vervoeren en opzetten van de tenten, waarvoor hij speciaal met de tractor vanaf de boerderij van zijn ouders in Vaassen dwars over de Veluwe naar Vierhouten reed. Direct na zijn opleiding mts bouwkunde kwam hij, als eerste betaalde medewerker, bij Opwekking in dienst - in 1979.

In de ruim 40 jaar van zijn dienstverband maakte Jan veel veranderingen mee binnen Opwekking. Jan begon zijn loopbaan in de opslagruimtes van Opwekking: een onverwarmde kippenschuur in Voorthuizen. Het werk groeide, en de kantoor- en opslagruimtes groeiden mee. Eind jaren 90 was het werk van Opwekking zover gegroeid dat de kantoren in de Da Costastraat te klein werden. Op een industrieterrein in Putten werd een ander pand betrokken, en onder leiding van Jan werd er een grote bedrijfshal naast gebouwd. Dat resulteerde er na verloop van tijd eindelijk in dat kantoor en opslagruimtes zich onder een dak bevonden.

Al die jaren kon er met minimale middelen en kosten het maximale bereikt worden. Dat is iets wat Jan kenmerkte: alles hergebruiken, zorgvuldig met materialen omgaan en beperkte middelen optimaal en inventief inzetten. Een van de terreinen waarop dat zichtbaar werd, was het koken voor grote groepen. Toen Jan voor het Mission90 congres voor de uitdaging stond om 10 duizend bezoekers van eten te voorzien, laste hij 16 grote ketels waarin voorverpakte maaltijden verwarmd konden worden. Met een heftruck werden de maaltijden in de ketels gehesen. Zo’n 3840 per keer.

Jan was een man die het liefst op de achtergrond zijn werk deed. Hij was een stille, harde werker die respect afdwong door zijn rustige optreden, zijn aandacht voor anderen en zijn dienstbaarheid - aan Gods koninkrijk en aan andere mensen. Hij was een bruggenbouwer en functioneerde regelmatig als katalysator om mensen samen te brengen, en te houden. Vanwege een progressieve ziekte kwam er helaas na ruim 40 jaar voortijdig een einde aan Jans dienstverband met Opwekking. Maar ook daarna leefde hij nog intens mee met alles waar Opwekking bij betrokken was.

“Jan was een onopvallend en tegelijkertijd markant lid van onze Opwekkingsfamilie, een constante factor en steunpilaar in ons werk. Ik ben onder de indruk geraakt van zijn liefde voor Jezus en zijn passie voor Gods koninkrijk. Zijn dienstbaarheid, zijn inventiviteit en hoe hij achter de schermen bergen werk verzette, waren inspirerend. Niets was hem ooit teveel en als hij een taak op zich nam, dan wist je dat het goed kwam. Hij had oog voor mensen, betrok hen bij Opwekking en deelde zijn leven met hen. Jan had een echt zendingshart, en zijn zendingsveld was Nederland. We zijn dankbaar voor zijn leven en voor wat hij heeft betekend voor Opwekking en voor de vele mensen om hem heen.”
Ruben Flach, directeur Opwekking

Jan Veldhuizen was getrouwd met Nicolet. Samen hebben zij twee kinderen en een kleinkind. We bidden Nicolet en de (klein)kinderen, de familie en allen die hem liefhebben de troost en nabijheid van onze Heer Jezus Christus toe.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.